Çocukların Cinsel İstismarı Hakkında Açılan Davalardaki Suç Sayısı

2018'de çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayıları toplam 18.290'u bulmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.