Çocukların Cinsel İstismarı Hakkında Açılan Davalardaki Suç Sayısı

2017'de çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayıları toplam 16.348'i bulmuştur.