Cumhurbaşkanına Hakaretten Dolayı Karara Bağlanan Davalardaki Sanık Sayısı

Cumhurbaşkanına hakaretten karara bağlanan davalardaki toplam sanık sayısı 1994'ten bu yana 15.956'dır. Sanık sayısının 14.818'i ise 2014'ten bu yanadır.