Cumhurbaşkanına Hakaretten Dolayı Karara Bağlanan Davalardaki Sanık Sayısı

Cumhurbaşkanına hakaretten karara bağlanan davalardaki toplam sanık sayısı 1994'ten bu yana 15.956'dır. Sanık sayısının 14.818'i ise 2014'ten bu yanadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.