Cumhuriyet Başsavcılıklarında Bir Sonraki Yıla Devreden Faili Meçhul Dosya Sayısı

2017 yılında bir sonraki yıla devreden faili meçhul dosya sayısı 3,4 milyona yükselmiştir.