Cumhuriyet Başsavcılıklarında Ortalama Dava Görülme Süresi

2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir davanın ortalama görülme süresi 411 gündür.