Demiryolu Toplam Hat Uzunluğu

2017 yılında demiryolu toplam hat uzunluğu 12,6bin km'dir.