Demiryolu Toplam Hat Uzunluğu

2016 yılında demiryolu toplam hat uzunluğu 13bin km'dir.