Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları

2017'de derneklerin toplam üye sayısı 11milyondur.