Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları

2017'de derneklerin toplam üye sayısı 11milyondur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.