Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Köprü Sayısı

2018 yılı itibariyle devlet ve il yolları üzerindeki köprü sayısı 8.187'yi bulmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.