Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Köprü Sayısı

2017 yılı itibariyle devlet ve il yolları üzerindeki köprü sayısı 8.030'u bulmuştur.