Dış Borç Stok Miktarı

Dış borç stoku 2017 itibariyle 455 milyar Dolara ulaşmıştır.