Dış Borç Stok Miktarı

Dış borç stoku 2017 itibariyle 341 milyar TL'ye ulaşmıştır.