Dış Borcun GSYH’ye Oranı

2017 yılında dış borcun GSYH'ye oranı %11.0'dir.