Doğrudan Etkileyen Çevre Sorunları

KONDA araştırmasına göre Türkiye'nin %28'si somut bir çevre sorunuyla karşılaştığını dile getiriyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.