Domates Üretim Miktarı

2018 yılında domates üretim miktarı 12,2 milyon tona düşmüştür.