Dünya Genelinde Müslümanların Hanehalkı Büyüklükleri, 2019

2019 yılında dünya genelinde Müslüman hanehalkı genişliği ortalama 6,4'tür. En kalabalık hanehalkı nüfusuna ise 8,5 ile Sahraaltı Afrika bölgesi sahiptir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.