Ebe Başına Düşen Kişi Sayısı

2018 yılında ebe başına düşen kişi sayısı 1.455'tir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.