Ebe Başına Düşen Kişi Sayısı

2016 yılında ebe başına düşen kişi sayısı 1.522'dir.