Ebe Başına Düşen Kişi Sayısı

2017 yılında ebe başına düşen kişi sayısı 1.504'tür.