Eğitim Bütçesinin GSYH Payı

2019 yılında toplam eğitim bütçesinin GSYH Payı %3,30'a düşmüştür.