Eğitim Bütçesinin GSYH Payı

2017 yılında toplam eğitim bütçesinin GSYH Payı %3,65'e düşmüştür.