Eğitim Durumuna Göre Mutluluk Düzeyi-2019

2019'da TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda, eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; bir okul bitirmeyenlerin %55,4'ü mutlu olduklarını beyan etti.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.