Eğitim Durumuna Göre Mutluluk Düzeyi-2018

2018'de TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda, eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, %59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.