Eğitim Durumuna Göre Ramazanda Oruç Tutma Oranları (%)

KONDA'nın araştırmasına göre, lise altı eğitimli kişilerin %81'i ramazanda oruç tutuyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.