Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenci Başına Eğitim Harcaması (2021)

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 28 bin 597 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %25,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2021 yılında 2020 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi %37,7 ile yükseköğretim oldu. Bunu %31,9 ile ortaokul takip etti.

Blog | Grafik
Yayın Tarihi:28 Aralık 2022