Eğitim Seviyelerine Göre Öğrenci Başına Eğitim Harcaması- 2018

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2018 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 16.248 TL ile yükseköğretim oldu.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.