Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranı (2019/20) (%)

Türkiye genelinde ortaokul için okullaşma oranı 2019/20 eğitim-öğretim yılında %95,9'tur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.