Eğitim Seviyesine Göre Puhu Tv/Blu Tv/Netflix Platformlarından En Az Birine Üyelik Oranı

2018'deki RTÜK'ün raporuna göre yüksek eğitim düzeylilerinin %8,5'u Puhu Tv, Blu Tv ya da Netflix'ten birine üyeliği vardır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.