Eğlence Türüne Göre Ev Dışı Faaliyetlere Katılım

2006 yılındaki araştırmaya göre erkeklerin %62.3'le bar, disko vb. gitmek iken, kadınların %57.5 ile kermes, fuar vb. gitmektir.