Elektrik Enerjisi İhracat-İthalat Miktarı

2016 yılında 6.400GWh elektrik enerjisi ithal edilirken, 1.442 GWh ihraç edilmiştir.