Elektrik Enerjisi İhracat Miktarı

2016 yılında elektrik enerjisi ihracat miktarı 1.442 GWh'ye düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.