Elektrik Enerjisi İthalat Miktarı

2016 yılında 6.400 GWh elektrik enerjisi ithal edilmiştir.