Elektrik Enerjisi Tüketim Miktarı

2017 yılında 294bin GWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.