Elektrik Enerjisi Tüketim Miktarı

2017 yılında 294bin GWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.