Elektrik Enerjisi Tüketim Miktarı

2016 yılında 278bin GWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.