Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı

2016 yılında 273bin GWh elektrik enerjisi üretilmiştir.