Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı

2017 yılında 294bin GWh elektrik enerjisi üretilmiştir.