Elektrik Enerjisi Üretiminde Özel Sektör ve Kamu Dağılımı

2016 yılında özel sektör 227bin GWh enerji üretirken, kamu 47bin GWh enerji üretmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.