Elektrik Enerjisi Üretiminde Özel Sektör ve Kamu Oranı

2016 yılı elektrik enerjisi üretiminde özel sektör %83 iken, kamu %17'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.