Enerji Kaynaklarına Göre Elektrik Enerjisi Üretim Payları

2017 yılında elektrik enerjisinin %32,8'i kömürden, %10'u yenilenebilir enerji ve atıklardan üretilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.