Erkek İşsizlik Oranı

2017 yılında erkek işsizlik oranı %9,4'tür