Erkek İstihdam Oranı

Erkek istihdam oranı 2018 yılında %65,7'dir.