Erkek Öğretim Elemanı Sayısı (2000-2018)

2018 yılında erkek öğretim elemanı sayısı 87.862'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.