Erkek Öğretim Elemanı Sayısı (2000-2016)

2016 yılında erkek öğretim elemanı sayısı 88bine ulaşmıştır.