Erkek Öğretim Elemanı Sayısı (2000-2020)

2020 yılında Türkiye'deki toplam erkek öğretim elemanı sayısı 95.807'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.