Erkeklerin İşgücüne Katılım Oranı

2017 yılı erkek işgücüne katılım oranı %72.5'dir.