Erkeklerin İşgücüne Katılım Oranı

2016 yılı erkek işgücüne katılım oranı %72.0'dir.