Et Üretim Miktarı

2017 yılında et üretim miktarı 1,13 milyon tona düşmüştür.