Et Üretim Miktarı

2018 yılında et üretim miktarı 1,12 milyon tona düşmüştür.