Faiz Dışı Dengenin GSYH’ye Oranı

Faiz dışı dengenin GSYH'ye oranı 2017 yılında %0,3'tür.