Faydalı Model Yerli Başvuru-Tescil Sayısı

En çok başvuru 3.726 iken, en çok tescil sayısı 2.681'dir.