Fen Bilimleri Ortalaması (PISA Puanları)

2018 yılında Türkiye'nin fen bilimleri ortalaması 468'e yükselse de 489 olan OECD ortalamasının altında kalmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.