Fen Bilimleri Ortalaması (PISA Puanları)

2015 yılında Türkiye'nin fen bilimleri ortalaması 425'e düşmüştür.

Kaynaklar

OECD Data Portalı