Finans ve Sigorta Faaliyetlerinin Gayrisafi Katma Değeri

2017 yılında finans ve sigorta faaliyetlerinin gayrisafi katma değeri 101milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.