Geçici Korunma Merkezlerinde Kalan Suriyeli Sayısı

3 Nisan 2020 itibarıyla Adana'daki Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde 21,3bin Suriyeli kalmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.