Gençlerin Spora Yaklaşımları

Türkiye'deki gençlerin %91,2'si "Spor, yaşamı düzene sokar." argümanına katılıyor.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.