Gençlerin Vücut Kitle İndeksinin Dağılımı (%), 2019

2019 yılında Türkiye'deki gençlerin (15- 24 yaş) %4,6 obez.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.