Genel Eylemleri Düzenlemede Konfederasyonların Oranı

2016 yılında düzenlenen genel eylemlerin %64'ünü DİSK gerçekleştirmiştir.