GSYH Miktarı

2017 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla miktarı 3,1 trilyon TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.