Halk Kütüphanesinde Yer Alan Kitap Sayısı

2019 yılı itibarıyla halk kütüphanelerinde toplam 20,7 milyon kitap bulunmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.