Halk Kütüphanesinde Yer Alan Kitap Sayısı

2017 yılı itibariyle halk kütüphanelerinde toplam 20 milyon kitap bulunmaktadır.