Hanehalkı Harcanabilir Gelir İçerisinde Borç Oranı

2017 3.çeyrekte hanehalkı harcanabilir gelir içerisindeki borç oranı %47'dir.