Hanehalkı Tüketim Harcamasında Alkollü İçecekler, Sigara ve Tütünün Payı

2018 yılında toplam hanehalkı tüketim harcamasında alkollü içecekler, sigara ve tütünün payı %4'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.