Hanehalkı Tüketim Harcamasında Eğitim Hizmetlerinin Payı

2018 yılında toplam hanehalkı harcamalarında eğitim hizmetlerinin payı %2,3'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.