Hanehalkı Tüketim Harcamasında Eğlence ve Kültürün Payı

2018 yılında toplam hanehalkı tüketim harcamalarında eğlence ve kültürün payı %2,9'a yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.