Hanehalkı Tüketim Harcamasında Eğlence ve Kültürün Payı

2018 yılında toplam hanehalkı tüketim harcamalarında eğlence ve kültürün payı %2,9'a yükselmiştir.