Hanehalkı Tüketim Harcamasında Gıda ve Alkolsüz İçeceklerin Payı

2018 yılında toplam hanehalkı tüketim harcamasının %20,3'ü gıda ve alkolsüz içecek harcamalarından oluşmaktadır.