Hanehalkı Tüketim Harcamasında Giyim ve Ayakkabının Payı

2018 yılında toplam hanehalkı tüketim harcaması içinde giyim ve ayakkabının payı %4,8'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.